ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  วันไหว้ขอบุตร ปีเถาะ 2566
ลำดับ
วัน
วันที่
เดือน
1.
ศุกร์
6
มกราคม
2.
พุธ
18
มกราคม
3.
อังคาร
31
มกราคม
4.
อาทิตย์
12
กุมภาพันธ์
5.
พฤหัสบดี
2
มีนาคม
6.
อังคาร
14
มีนาคม
7.
อาทิตย์
26
มีนาคม
8.
ศุกร์
7
เมษายน
9.
พุธ
19
เมษายน
10.
พุธ
26
เมษายน
11.
จันทร์
8
พฤษภาคม
12.
ศุกร์
26
พฤษภาคม
13.
พุธ
7
มิถุนายน
14.
จันทร์
26
มิถุนายน
15.
เสาร์
8
กรกฎาคม
16.
พุธ
26
กรกฎาคม
17.
จันทร์
7
สิงหาคม
18.
เสาร์
26
สิงหาคม
19.
พฤหัสบดี
7
กันยายน
20.
จันทร์
25
กันยายน
21.
เสาร์
7
ตุลาคม
22.
พฤหัสบดี
26
ตุลาคม
23.
อังคาร
7
พฤศจิกายน
24.
ศุกร์
17
พฤศจิกายน
25.
พุธ
29
พฤศจิกายน
26.
จันทร์
11
ธันวาคม
27.
พฤหัสบดี
14
ธันวาคม
28.
อังคาร
26
ธันวาคม

 


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com