ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  ทิศทางดีร้าย ประจำปีเถาะ 2566


ทิศทางดีและเสีย ต่อผู้กระทำการ

 

 

  ตำแหน่งไท้ส่วยประจำปี 82.6 ํ - 97.5 ํ พื้นที่ครอบคลุม
  พื้นที่ดาวเบญจภูติเหลือง (ดาว5) 292.63ํ - 337.5ํ พื้นที่ครอบคลุม
  ทิศแตก ภูมิระกา ตำแหน่งด้านทิศตะวันตก 262.6 ํ - 277.5 ํ พื้นที่ครอบคลุม
  ทิศตะวันตก ตำแหน่งอสูรปี ด้านทิศตะวันตก 270 ํ, 232.6 ํ - 307.5  พื้นที่ครอบคลุม
A1
พื้นที่ครอบคลุม (ดาว7)
A2
พื้นที่ครอบคลุม (ดาว5)
B1
พื้นที่ครอบคลุม (ดาว8)
B2
พื้นที่ครอบคลุม (ดาว4)
 
  ภูมิ ( อิ้ว ) ระกา / เป็นจุดอุปสรรคประจำปี
  ภูมิ ( ซิ้ง ) มะโรง / เป็นจุดอุปสรรคประจำปี
  ภูมิ ( ทิ้ว ) ฉลู / เป็นจุดเสื่อมประจำปี
  ภูมิ ( จี๋ ) มะเส็ง / เป็นจุดเสื่อมประจำปี
  ภูมิ ( บี่ ) มะแม / เป็นจุดดีประจำปี
  ภูมิ ( สุก ) จอ / เป็นจุดเสริมประจำปี
  ภูมิ ( ไห ) กุน / เป็นจุดเสริมประจำปี

 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com