ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  วันห้ามเยี่ยมผู้ป่วย ห้ามอวมงคล(สำหรับบุคคลพลังปีอ่อน) ประจำปีเถาะ 2566

 

ลำดับ
วัน
วันที่
เดือน
1.
พฤหัสบดี
12
มกราคม
2.
เสาร์
21
มกราคม
3.
อังคาร
24
มกราคม
4.
จันทร์
13
กุมภาพันธ์
5.
เสาร์
25
กุมภาพันธ์
6.
อาทิตย์
26
กุมภาพันธ์
7.
จันทร์
13
มีนาคม
8.
พุธ
12
มีนาคม
9.
เสาร์
25
มีนาคม
10.
ศุกร์
14
เมษายน
11.
พุธ
26
เมษายน
12.
พฤหัสบดี
27
เมษายน
13.
ศุกร์
12
พฤษภาคม
14.
อาทิตย์
21
พฤษภาคม
15.
พุธ
24
พฤษภาคม
16.
อังคาร
13
มิถุนายน
17.
อาทิตย์
25
มิถุนายน
18.
จันทร์
26
มิถุนายน
19.
อังคาร
11
กรกฎาคม
20.
พฤหัสบดี
20
กรกฎาคม
21.
อาทิตย์
23
กรกฎาคม
22.
เสาร์
12
สิงหาคม
23.
พฤหัสบดี
24
สิงหาคม
24.
ศุกร์
25
สิงหาคม
25.
เสาร์
9
กันยายน
26.
อาทิตย์
17
กันยายน
27.
จันทร์
18
กันยายน
28.
พุธ
11
ตุลาคม
29.
จันทร์
23
ตุลาคม
30.
อังคาร
24
ตุลาคม
31.
พุธ
8
พฤศจิกายน
32.
ศุกร์
17
พฤศจิกายน
33.
จันทร์
20
พฤศจิกายน
34.
อาทิตย์
10
ธันวาคม
35.
ศุกร์
22
ธันวาคม
36.
เสาร์
23
ธันวาคม

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number


 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com