ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  หนังสือ Books 
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 1
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 2
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 3
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 4
ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 5
ฮู้...ยันต์วิเศษ
เส้นสายลายมือ
โหงวเฮ้งหลักการใช้คน
        ( ภาคพิมพ์พิเศษ )
จานหมุนสามประสาน
  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Topic


เตรียมการ           อยู่ระหว่างการนำส่ง          ส่งถึงปลายทางเรียบร้อย

 

ท่านสามารถติดตามตรวจสอบขั้นตอนสิ่งที่ส่งได้ที่นี่

ไปรษณีย์ไทย                     J&T Express

Flash Eexpress                    BEST - Inc

สถานะ
รายนามผู้รับ
รหัสใบส่ง
ประเภทพัสดุ
วันที่ดำเนินการ

คุณปวีณา ไหมxxx

OB169610962TH

eCo-Post

25/03/2021

คุณวินัดสา JRCSxxx

OB011287959TH

eCo-Post

22/03/2021

คุณปัณณพัฒน์ วงศ์xxx

OB011287313TH

eCo-Post

8/03/2021

คุณพงษ์ภัทร สุxxx

RL048109982TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

5/03/2021

คุณวราพร ศักดิ์xxx

ED568286384TH

EMS

3/02/2021

คุณนัฐนันท์ ลิ้มxxx

RL018927206TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

3/02/2021

คุณธนัตนนท์ รักxxx

RL018927183TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

3/02/2021

คุณเกษม ทองxxx

RL018927170TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

3/02/2021

คุณกุญช์ชาญ เชื่อนxxx

RL018927223TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

3/02/2021

คุณรัตนาภรณ์ ปราxxx

RL018927210TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

3/02/2021

คุณณัฏฐภารินทร์ เกิดxxx

OB169602232TH

eCo-Post

3/02/2021

คุณนงเยาว์ ปรึกxxx

RL048100348TH

ลงทะเบียนสิ่งตีพิมพ์

4/02/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  เตรียมการ           อยู่ระหว่างการนำส่ง          ส่งถึงปลายทางเรียบร้อย


หน้า...


ท่านสามารถติดตามตรวจสอบขั้นตอนสิ่งที่ส่งได้ที่นี่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

https://www.best-inc.co.th/track?bills=

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com