ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  ลักษณะ" ที่ดินดีเลว 1 " : (Land Bad & Good in fengshui)


บ้าน

ในวิชาฮวงจุ้ย
ที่ดินในแต่ละผืนนั้น ย่อมมีลักษณะที่บ่งชี้แตกต่างกันไปตามสภาพและความหมาย ดังนั้น
จึงน่าจะมีอิทธิพลแฝงอยู่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่แต่ละผืน ลักษณะรูปร่างของที่ดินส่วนใหญ่
มักจะมีรูปร่างเป็นแบบสี่เหลี่ยม (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น)  แต่ในบางพี้นที่กลับไม่เป็นเช่นนนั้น
เพราะยังมีพื้นที่ดิน บางส่วนที่เป็นแบบลักษณะที่ต่างกันออกไป และนั้นจะส่งผลมาถึงผู้อยู่อาศัย
บนที่ดินผืนนนั้นๆด้วย ดังตัวอย่างที่ดินลักษณะต่อไปนี้ เป็นสังเขป

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของถนนและบ้านพร้อมภาพประกอบ

ทำเลลักษณะที่ดิน
บ่งชี้
ผลที่ตามมา
1

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ
ถ้าปลูกบ้านอยู่ด้านทิศเหนือ
ครอบครัวอบอุ่น อุดมสมบูรณ์

2

ที่ดินรูปสามเหลี่ยม
อย่าปลูกบ้านไว้บริเวณด้านมุมแหลมเด็ดขาด
เพราะนั้นหมายถึงอันตรายรอบด้าน
ทรัพย์ และเรื่องชู้สาว

3

ที่ดินรูปค่อนข้างกลมและรูปไข่
ถ้าปลูกบ้านอยู่บริเวณ กึ่งกลาง
บ่งถึง กำไรจากการค้าขายญาติ มิตร มากมี

4

ที่ดินรูป หลายเหลี่ยม
บ่งถึงปัญหาด้านสุขถาพ
และเศรษฐกิจของครอบครัว

5

รูปทรงแปลก อิสระ
อยู่ที่ว่าเป็นรูปอะไร
ถ้าจัดการหาพลังดีเสริม
จะเป็นมงคลถ้าเสริมผิด อาจเสี่ยงเลวลง

 

 


HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com