ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS   | ธงชาติ
User Pass l ลืมรหัสผ่าน  l สมัครสมาชิก  l 0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ฝากข้อความถึงผู้ดูแลระบบ
  ทฤษฎีเบื้องต้น
 About Us
 
  อ.สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล  
 

ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้งดอทคอม... แห่งนี้ ถือได้ว่าก่อกำเนิดขึ้นจาก
แรงบันดาลใจ ที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของ  ท่านอาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล
ผู้ก่อตั้ง " ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง " ( ชื่อเดิม " สำนักงานหนังสือฮวงจุ้ย " )
ที่ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์วิชาเร้นลับที่ชนชาวจีนยอมรับ และปกปิดกันมานานหลายพันปี
ที่สำคัญ ฮวงจุ้ยยังเป็นวิชาที่ต้องทดสอบ และเสาะแสวงหาอยู่เสมอ มิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่

อาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล
นับว่าเป็นหมอดูฮวงจุ้ยคนแรกในประเทศไทย ที่เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับวิชาฮวงจุ้ยที่เป็นด้านหลักวิชาการ  (ภาคภาษาไทย) และพิมพ์เผยแพร่
เป็นคนแรก ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์จริง  ที่สั่งสมและกลั่นกรองมา โดยมิได้
แปลมาจากตำราเล่มใด  ดังนั้นหลักวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ สินศักดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่นั้นสามารถพิสูจน์ และ
ท่านรองศาสตราจารย์ ด.ร.ระวี ภาวิไล
เคยร่วมทำการพิสูจน์และยอมรับถึงหลักการมาแล้ว

 

*** ข้อชี้แจง

โดยปกติทางลูกศิษย์ จะกล่าวเรียก ท่านอาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล ว่า " อาจารย์ "
นำหน้าชื่อท่าน แต่ตัวท่านเองไม่เคยอยากให้เรียก โดยเฉพาะหนังสือที่เขียนออกมา
และตีพิมพ์ในช่วงแรก ๆ นั้น..
บรรดาลูกศิษย์ มักมีคำถาม ว่าทำไมท่านอาจารย์ ไม่ใช้คำว่า " อาจารย์ " นำหน้าชื่อ
เช่นท่านอื่น ที่เขียนหนังสือ

ท่านกล่าวตอบว่า
" เพราะ เราไม่ได้เรียนจบ วิชาชีพครูมา..จะให้อ้างว่าตัวเองเป็นอาจารย์ ไม่ควร "

แต่ด้วย บรรดาลูกศิษย์ ให้เกียรติ หลังจากที่ท่าน อาจารย์ เสียชีวิตไปแล้ว ...
นั้นคือ ทำไม ท่าน สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล จึงมีคำว่า "อาจารย์" นำหน้าชื่อในหนังสือเล่มหลัง ๆ
ที่พิมพ์ครั้งใหม่ จึงจะมีคำว่า " อาจารย์ " นำหน้าชื่อ ..นั้นเอง

 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเวปไซด์ของ ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง

1. เพื่อสืบสาน เจตนารมณ์ อันแน่วแน่ของ อาจารย์ สินศักดิ์  วิศิษฐ์สกุล (เจ้าสำนักแชลั้ง)
    ที่ต้องการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีน
    ให้คงอยู่  มิสูญหาย ไปกับบุคคล
2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีนมีโอกาสในเข้าใจหลักวิชาอันแท้จริง
    ของวิชานี้ได้อย่างถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง
3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีน  สามารถนำวิชาไปประยุกต์ใช้
    ได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือหมู่มวลเพื่อนมนุษย์ ในอีกทางเลือกหนึ่ง

 

ข้อเตือนสติของหมอฮวงจุ้ย ( ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง )

1. ต้องมีคุณธรรม และ จริยธรรม
2. ต้องมีมารยาท ของหมอฮวงจุ้ย
3. ต้องไม่หลงตัวเองว่าเก่ง แต่จงสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรุ่น
    ที่ได้ถ่ายทอดวิชานี้สืบมา
4. ต้องมีความละอาย และเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิดบาป
5. วิชาฮวงจุ้ยมีไว้เพื่อสร้างสรรค์ มิใช่ทำลายผู้อื่น

 

มารยาทของหมอฮวงจุ้ย ( ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง )

1. ไม่ช่วงชิงลูกค้าของหมอฮวงจุ้ยท่านอื่น เพราะวิชาฮวงจุ้ยไม่ใช่การค้า
2. ไม่ถือโอกาศเรียกผลตอบแทนจำนวนมากเกินกว่าอังเปาที่ควรได้
3. ไม่พูดดูถูกวิชาของหมอฮวงจุ้ยท่านอื่น
4. ไม่คุยโม้โอ้อวดความเก่งของตนต่อผู้ที่เราดูฮวงจุ้ยให้
5. ไม่ดูซ้ำรอยหมอฮวงจุ้ยอื่น ( ยกเว้นมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือ ):: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com